در راستاي سياست پاسخگويي و به منظور تكريم و پيگيري درخواستهاي شما ارباب رجوع محترم، دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در شركت شهركهاي صنعتي استان يزد تشكيل گرديده است. شما مي توانيد با ورود به اين قسمت با مراحل ارسال و پيگيري شكايات و انتقادهاي خود آشنا شويد.

الف- نحوه دريافت شكايات:

*روش اول: درخواست الكترونيك

متقاضي محترم، مي توانيد با مراجعه به بخش خدمات الکترونیک و تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه، شکایت خود را تكميل نموده و پس از ارسال، ما را از شكايت خود مطلع فرماييد.

*روش دوم: نامه و پست الكترونيك

شما ارباب رجوع محترم مي توانيد درخواستهاي مكتوب خود را به منظور پيگيري و رسيدگي و اعلام نتيجه از طريق پست، دورنگار و پست الكترونيك به اين دفتر ارسال نماييد.

آدرس: يزد – بلوار دانشجو – كوچه 51 – شركت شهركهاي صنعتي استان يزد

دورنگار: 6239701-0351 داخلي 123

پست الكترونيك: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

متقاضي محترم مي توانيد فرم رسيدگي به شكايات را از اينجا دريافت نماييد و پس از تكميل ما را از شكايت خود مطلع فرماييد.


*روش سوم: تلفن

شكايات تلفني به شماره 6280485-0351 واحد ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات شركت ثبت و رسيدگي هاي لازم معمول مي گردد.


*روش چهارم: مراجعه حضوري

با توجه به مسايل و مشكلات موجود در نظام اداري كشور و بوروكراسي حاكم بر ادارات، بيشتر مردم ترجيح مي دهند خود پي گير نامه ها و درخواست هايشان باشند. سعي بر آن است كه اينگونه موارد خارج از نوبت و در همان روز مراجعه رسيدگي و پاسخ داده شود، مگر مواردي كه نياز به بررسي دقيق دارد.


ب- نحوه تنظيم شكايت:

1-     تكميل فرم شكايات از طرق ذكر شده در بند الف

2-     مسئول مربوطه آماده است راهنماييهاي لازم را در تكميل فرم ثبت شكايت به شاكيان معمول نمايند.

3-     در مواردي كه شاكيان از فرم هاي مندرج در بند 1 براي طرح شكايت استفاده ننموده و در كاغذهاي معمولي طرح شكايت نمايند، دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در اين موارد هم ملزم به رسيدگي مي باشند. بديهي است رسيدگي به اين قبيل شكايات منوط به خوانا بودن شكايت و ارائه ي مستندات مربوطه مي باشد.


ج- نحوه بررسي و پاسخگويي به شكايات

پس ازثبت شكايت در دفتر انديكاتور و ارائه شماره و تاريخ نامه و شماره تلفن تماس به شاكي شكايت نامه ومدارك پيوست جهت صدور دستور ارجاع به مديرعامل شركت ارائه مي گردد.

  1. مدير عامل شركت دستور لازم جهت بررسي موضوع حسب مورد (بازرسي يا مكاتبه با ساير واحدها و مراجع ذيربط) را صادر مي نمايد.
  2. كارشناس ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات نسبت به بررسي موضوع با توجه به قوانين و مقررات موجود و تهيه پيش نويس اقدام مي نمايد.
  3. بررسي شكايت توسط كارشناس ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و كسب نظر تخصصي ساير واحدها و مراجع ذيصلاح مربوط، مراتب استعلام ميگردد.
  4. واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات موظف است پاسخ شاكي را با ملاحظه جوانب امر و استفاده از ابزارهاي قانوني لازم در اسرع وقت به طور مستدل بگونه اي كه نياز به مراجعه مجدد و طرح شكايت در خصوص موضوع بررسي شده نباشد تهيه و ارسال نمايند.
  5. واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات موظف است پس از دريافت نتيجه در اسرع وقت شاكي را در جريان امر قرار دهد.
  6. چنانچه واحد ارزيابي عملكرد و پاسخ گويي به شكايات در انجام بازرسي ، تخلفي از قوانين و مقررات مربوط مشاهده نمايد موظف است مراتب را با ارائه مستندات لازم جهت بررسي و عنداللزوم طرح در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مديرعامل شركت منعكس نمايد.


حداكثر زمان لازم براي پاسخ گويي به شكايات واصله از تاريخ ثبت در دفتر:

1-     شكاياتي كه علاوه بر بررسي نياز به مكاتبه با ساير واحدها داشته ليكن ضرورتي به انجام بازرسي ندارند حداكثر 7 روز

2-     شكاياتي كه علاوه بر بررسي نياز به بازرسي داشته ليكن مكاتبه با ساير واحدها ضرورتي ندارند حداكثر 15 روز

3-     شكاياتي كه علاوه بر بررسي نياز به مكاتبه با ساير واحدها و همچنين انجام بازرسي دارد حداكثر 20 روز

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 81 مهمان حاضر

ورود