چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

تعداد رای دهندگان
133
نخستین رای
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 13:01
آخرین رای
دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 09:35

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟

بازدیدها درصد گراف
ارائه امار و اطلاعات از شهرکها و نواحی صنعتی
36 27.1%
ارائه وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
27 20.3%
ارائه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرکها و نواحی صنعتی
21 15.8%
ارائه خدمات الکترونیک از طریق این سایت
21 15.8%
ارائه آخرین اخبار داخلی شرکت
19 14.3%
ارائه تصاویر و فیلم از شهرکها و نواحی صنعتی
5 3.8%
ارائه آخرین اخبار و رویدادهای صنعتی کشور
4 3%

نظر سنجی

چه خواسته و انتظاری را از این پایگاه اطلاع رسانی دارید؟ 

کاربران آنلاین

 25 مهمان حاضر

ورود